Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file
top of page

Ludzie, miejsca, technologie

Misja fundacji polega na opracowywaniu projektów i partnerstw w społecznościach lokalnych opartych na trzech filarach: ludziach, miejscach oraz na technologii. Te trzy obszary działania przeplatają się i pomagają nam, jak wierzymy, podnosić jakość ludzkiego życia i społeczności lokalnych. Dbamy o ludzi, dlatego inwestujemy w poprawę jakości usług zdrowotnych i możliwości edukacyjnych dla osób z różnych środowisk.

Naszym celem jest pomoc w zmniejszaniu różnic w dostępie do opieki zdrowotnej i likwidowanie nierówności w dostępie do edukacji w społecznościach, które nie mają wystarczających środków finansowych. Działalność naszej Fundacji skupia się również na tworzeniu środowisk pracy, w których ludzie mogą rozwijać się, uczyć się, pomagać sobie nawzajem, gromadzić się i budować społeczności.

Jesteśmy przekonani o dobroczynnym wpływie projektów korzystających ze zdobyczy technologicznych i wspieramy finansowanie innowacji, które poprawiają dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej, wysokiej jakości edukacji, a także wspomagają rozwój środowiska nauki i pracy. 

Georgiana Iliescu

Dyrektor Fundacji Globalworth

Fundacja Globalworth angażuje się we wspieranie rozwoju społeczności w trzech filarach: ludzi, miejsc i technologii, a projekt “Bridge to the Future” jest doskonałym przykładem pierwszego obszaru działań fundacji – programu, który pomaga rozwijać się utalentowanym młodym ludziom. Społeczeństwo bez sztuki nie może być zdrowym społeczeństwem. Uzdrawiająca moc sztuki i muzyki tkwi w zdolności do opowiadania ludzkich historii, inspirowania empatią i pomagania nam w odnajdywaniu się w trudnych sytuacjach, takich jak kryzys związany z pandemią COVID-19. Program “Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków” jest naszym wkładem w polską społeczność kulturalną

"

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
Fundusz wsparciawww.png
bottom of page