1.png

ORGANIZATOR

Fundusz wsparcia napis.png

Ze wspólnej inicjatywy Fundacji Globalworth oraz Fundacji Juliana Cochrana powstał program stypendialny "Bridge to the Future - Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków". 

 

Program skierowany jest do instrumentalistów i wokalistów w wieku od 18 do 26 lat. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych, osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Każdy z 15 stypendystów będzie mógł wykorzystać otrzymane środki 2 000 euro na potrzeby artystyczne związane z rozwojem swojej kariery muzycznej.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie młodych talentów w indywidualnych wyzwaniach związanych z rozwojem zawodowym. Chcemy pobudzić młodych ludzi do kreatywności, wspierać i promować w zakresie ich rozwoju zawodowego i edukacyjnego. Ponadto stypendium umożliwi im udziału w rezydencjach artystycznych oraz w profesjonalnych zajęciach networkingowych i mentoringowych.

 

Pierwszy etap projektu poświęcony będzie osobistej prezentacji uczestników. Chcemy lepiej poznać osoby aplikujące do projektu. Interesują nas ich marzenia i plany na najbliższą przyszłość. Jury złożone z przedstawicieli sztuki i biznesu wybierze 48 artystów-muzyków zakwalifikowanych do kolejnego etapu. 


Drugi etap będzie poświęcony umiejętnościom muzycznym uczestników. Międzynarodowe Jury, w którego skład będą wchodzić wybitne osoby ze świata muzyki klasycznej: David Watkin (UK), Yejin Gil (Korea Południowa/ Niemcy) i Benjamin Woodroffe (Australia) na podstawie 10-15 minutowego nagrania wideo wybierze 15 osób, które zdobędą stypendium.
 

Dodatkowo celem Funduszu jest połączenie stypendystów z Polski i Rumunii oraz stworzenie możliwości wymiany ich artystycznych doświadczeń.